Anbringelse med hurtig indskrivning

Gravitas tilbyder at stå for anbringelse af børn og unge med kort varsel, når der opstår en alvorlig bekymring for barnets sikkerhed, trivsel, sundhed eller udvikling. Vi har mulighed for at indskrive den unge i Gravitas hurtigt.

Den unge vil blive indskrevet i den lokale skole, såfremt dette vurderes nødvendigt og derved påbegynde en etablering af den unges hverdag i Gravitas’ nærområde.

Ved en hurtig indskrivning, kan Gravitas efter nærmere aftale, afdække og afklare. Ved hurtigindskrivning vil vi anmode kommunen om at sætte afklaringsperioden på 3 måneder, medmindre andet konkret aftales. Efterfølgende udarbejder Gravitas en udviklings- og behandlingsplan som led i den videre anbringelse.

Der kan være mange grunde for, at barnet eller den unge placeres ved en hurtig indskrivning. Anbringelsen kan ske på baggrund af overhængende risiko for fejludvikling i hjemmet, at den unge er i alvorlig mistrivsel på baggrund af flere risikofaktorer, herunder udadreagerende adfærd, fysisk eller seksuele overgreb i det nærmeste netværk, æresrelateret vold eller negativ social kontrol eller anden form for udviklingsforstyrrelse.

Kontakt leder af Gravitas Rhassan Muhareb på rm@gravitas.dk

Vi har som led i en hurtig indskrivning mulighed for at iværksætte en eller flere sikkerhedsplaner for den unge eller for familien i eget hjem.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern