Opholdssted & målgruppe

Målgruppen

Målgruppen kan karakteriseret ved, at den har eller har haft svage eller ringe familieforhold med uforudsigelighed samt skiftende voksne i hjemmet. Målgruppen kan udvise manglende tillid til voksne ofte som resultat af uforudsigelighed samt vold, misbrug og/eller af psykiske og psykiatriske problematikker hos forældrene. Afbrudte skoleforløb eller massivt fravær op til anbringelsestidspunktet kan ses også ofte hos målgruppen. Målgruppen kan ligeledes have tendens til brug af euforiserende stoffer og alkohol i begrænsede mængder samt være tiltrukket af uhensigtsmæssige miljøer. Målgruppen kan karakteriseret ved at have emotionelle og psykosociale vanskeligheder bl.a. i form af indadreagerende adfærd, adfærdsvanskeligheder i det hele taget, opmærksomhedsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser.

Lidt omkring opholdsstedet

Gravitas ligger i den lille hyggelige by Mern, hvor vi har et godt fællesskab med naboerne og erhvervslivet. Man har derfor mulighed for at påbegynde en fritidsaktivitet eller som ung have et fritidsjob.
Vores fysiske rammer inviterer til hygge, tryghed og blive en del af familielært opholdssted, hvor man som ung får sit eget værelse og kan gøre brug af husets rammer, hvad enten det er at lave kreativt arbejde eller hygge og se TV, spille spil eller hænge ud i vores fællesområder. Hvis man har brug for at trække sig, kan man benytte vores samtalerum eller gå en tur i den omkringliggende natur.

Der er altid højt til loftet og personalet er aldrig bange for at spille fodbold ude i haven eller lave perler hvis man hellere vil det.

Vi er godkendt efter

Gravitas er etableret efter § 66 stk. 1. nr. 6 jf. Lov om Social Service med 6 pladser. Vi tilbyder et familielært opholdssted i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget sker på baggrund af omsorgssvigt af barnet eller den unge, der har vanskeligheder i form af indadreagerende adfærd, adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser.

Vores målgruppe omfatter ikke børn og unge med nedenstående problemer:

  • Børn og unge der anbringes på baggrund af svær misbrug af euforiserende stoffer
  • Børn og unge med svære fysiske handicap
  • Unge der anbringes jf. Straffuldbyrdelsesloven som led i en afsoning af overtrædelse af Staffeloven
  • Børn og unge, der er anbringes på baggrund af behandlingskrævende psykiatriske diagnoser, såsom skizofreni eller psykoser
  • Børn og unge der er akut selvmordstruet

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern