Anbringelse i egen lejlighed - Anbringelse i egen bolig

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge

 Velkommen til Gravitas

Gravitas er et børne- og ungehjem med faste og forudsigelige familiære rammer. Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget bl.a. er omsorgssvigt. Gravitas modtager også søskende, fordi vores fysiske rammer rummer denne mulighed.

Anbringelse i egen lejlighed jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5

Formål med støtten

Formålet med denne støtte er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, herunder at skabe og opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed samt fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse. Målet er at hjælpe den unge med at udvikle de nødvendige færdigheder for at kunne fungere selvstændigt i en kompleks verden med mange udfordringer. Vi arbejder på at bevidstgøre den unge om deres egen situation, så de kan udvikle den ansvarlighed, der er nødvendig for at fungere i sociale sammenhænge.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til unge med psykosociale vanskeligheder, som er i målgruppen for støtte jf. § 32,3 i Barnets Lov. Det er unge, der ikke kræver intensiv psykiatrisk behandling. Primært er tilbuddet rettet mod unge i alderen 16 til 23 år, der ønsker eller har behov for at bo i egen bolig med pædagogisk støtte. De unge kommer typisk fra eget hjem, opholdssted, plejefamilie eller efterskole.

Boligforhold

Gravitas råder over 1- og 2-værelses lejligheder, som de unge kan leje og eventuelt blive boende i efter endt anbringelse. Gravitas samarbejder altid med kommunen for at finde den bolig, der bedst matcher den unges behov.

Socialpædagogisk bostøtte

Vi arbejder relationspædagogisk, og hver ung får tilknyttet en primær kontaktperson, der har hovedansvaret for at strukturere hverdagen og følge op på handleplanen. Ved indskrivning udarbejder vi en skræddersyet udviklingsplan for hver enkelt ung, med fokus på at ruste dem til et selvstændigt liv efter anbringelsen.

Anbringelse i egen lejlighed kan indeholde:

  • Misbrugsvejledning
  • Støttet og overvåget samvær
  • Sikkerhedsplaner
  • Familiebehandling
  • Kontaktpersonsordning

Overordnet metodevalg

Vi arbejder anerkendende og relationspædagogisk, hvor tillid er grundlaget for positiv udvikling. Med en løsningsfokuseret tilgang arbejder vi med den unges ønsker og håb for fremtiden, identificerer og udvikler deres ressourcer. Vores empowerment-tilgang hjælper den unge til at kunne hjælpe sig selv gennem støtte og træning. Vi anvender ICS-trekanten, fokuserer på de tre sider og bruger ICS-skemaet til udarbejdelse af udtalelser og statusrapporter.

”Når jeg lukker øjnene og tænker på Gravitas, tænker jeg på lys, at der er sjæl, varme og omsorg i huset. Det er et hus med masser af plads og luft til at man kan udfolde sig, men samtidig også have et sted hvor man kan finde den indre ro.”

Rhassan Muhareb, opholdsstedsleder

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern