Om os

Visioner og missioner

Gravitas’ vision er, at alle børn og unge, som er anbragt på Gravitas, skal inkluderes på bedste vis i samfundet, herunder i forhold til skolen, fritidsaktiviteter og foreningslivet. Vores vision er ligeledes, at alle børn og unge skal have oplevelsen af at bo på et familielignende opholdssted. Og at de unge skal have de bedste forudsætninger for at have en tryg og positiv tilværelse via vores faglige og miljøterapeutiske tilgang til den enkelte unge. Vi sætter en ære og stolthed i at kunne arbejde helhedsorienteret i samarbejde med lokalsamfundet, forældrene, det øvrige netværk og med anbringende myndighed.

Mission

Vores overbevisning er, at vi som de voksne skal være omsorgsgiverne for de børn og unge, der kommer fra omsorgssvigtede hjem, hvor der kan have været mangel på basal fysisk og psykisk omsorg. Vi ser derfor det enkelte barn som et individ, der altid har muligheden og potentialet for positiv udvikling og derved at opnå de samme forudsætninger for at kunne klare en selvstændig tilværelse på længere sigt.

Vi ved også, at vi via en faglig og professionel tilgang til barnets øvrige netværk, herunder vores samarbejde med forældrene, kan skabe et stabilt samarbejde, der tilgodeser og gavner barnet.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag baserer sig på den systemiske og narrative tilgang og en overbevisning om, at individet skal være i balance, og at vi som fagpersoner omkring barnet skal tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Vi interesserer os for, hvordan det enkelte barn skaber mening og forståelse i sin egen oplevelse, ud fra en forståelse af, at hvert barn er en del af større systemer. Vi er derfor nysgerrige på, hvordan vi kan støtte barnet i den kontekst, som det befinder sig i, og i den kontekst, som barnet tror, at det befinder sig i.

Vi ved også igennem den narrative tænkning, som individer og grupper skaber deres egen virkelighed i fortællinger, som er meningsskabende for barnet.

Kerneværdier på Gravitas baserer sig på at se det enkelte barn, hvorfor vi har taget FNs børnekonvention til os ved at implementere individets rettigheder i vores egne værdier:

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krig, vold, misbrug og udnyttelse

Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed er derfor en af grundstenene i vores daglige pædagogiske arbejde.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern