Dokumentationspraksis

Statusudtalelse sendes første gang tre måneder efter indskrivning og derefter hver sjette måned, medmindre andet konkret aftales.

Vi har til ovenstående formål udarbejdet et statusudtalelses-skema, der beskriver de overordnede formål, såsom:

  • Udvikling og adfærd.
  • Sundhedsforhold.
  • Skoleforhold.
  • Fritidsforhold og aktiviteter.
  • Familieforhold.

Til at dokumentere målopfyldelse har vi besluttet at bruge udviklingsgraferne i vores journaliseringssystem Sofus, da dette redskab giver os et billede af, hvordan barnets eller den unges udvikling er, ligesom det giver personalet, myndighedsrådgiver og forældre et redskab til at reflektere og vurdere hvordan anbringelsen kan gøres bedre for barnet eller den unge.

Vores brug af udviklingsgraferne i forbindelse med udarbejdelse af vores dokumentationsarbejde skal dette danne grundlag for og sikre, at der konstant arbejdes målrettet med de opstillede mål. Vores hensigt er altid at lave præcise beskrivelser af, observationer over og refleksioner over barnets udvikling, så dette kan bruges aktivt i vores faglige tilgang til hvert enkelt barn.

GDPR og konkret vidensformidling

I Gravitas lægger vi vægt på at leve op til GDPR-reglerne, og det betyder, at der ikke sendes personfølsomme mails ud af huset eller fysiske dokumenter, der kan identificere en ung. Alle beskrivelser, udtalelser, dokumenter og anden dokumentation og sagsakter sendes via sikker mail.

 

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern