Visitation af børn og unge
Vi sidder klar på telefonen 24/7

Visitation

Visitation af et barn/ung sker direkte fra kommunerne ved fremsendelse af relevante sagsakter til vores sikre mail på  kontakt@gravitas.dk

Ud fra de foreliggende oplysninger, vurderer Gravitas om hvorvidt tilbuddet er det rette for barnet eller den unge.

Det er bl.a. i vores overvejelser, om hvorvidt barnet/den unges problemstilling kan rummes i tilbuddet og i den eksisterende gruppe af børn og unge. Når det er besluttet, at en ung skal indskrives, inviteres sagsbehandler fra anbringende kommune og dernæst forældre (uden barnet/den unge) på besøg.
Når forældrene har sagt besøgt tilbuddet, inviteres forældrene igen sammen med den unge ned til opholdsstedet for at se de fysiske rammer. Ved første besøg vil den barnets eller den unges kontaktpædagog også være tilstede ved besøget. Forud besøget, vil Gravitas sende brochure til den unge og forældre, så de har mulighed for at orientere sig om stedet inden besøget. Ved besøget aftales der med socialrådgiver, forældre og evt. den unge indskrivningsdato samt planlagt praktiske detaljer i forhold til processen.

De første 3 måneder af indskrivningsperioden, betragtes som en observationsperiode, hvor vi skal lære den unge og forældrene at kende. Observationsperioden vil bl.a. bidrage til den kommende udviklings- og behandlingsplan som udarbejdes.

Ved spørgsmål eller interesse kan I med fordel kontakte:

Leder af Gravitas Rhassan Muhareb på RM@Gravitas.dk eller tlf. 53 68 01 68

Alle børn der er i målgruppen for almenskolen indskrives lokalt på folkeskole i Mern i et samarbejde med anbringende kommune samt Vordingborg Kommune

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern