Pædagogik og tilgang

Gravitas’ metoder og faglige tilgange

I vores arbejde med børn og unge, hvor der er en bekymring for deres trivsel og udvikling, har vi valgt at lade os inspirere af socialkonstruktivismen, som har al praktik som sin grundsten.

Vores metodevalg er ikke udtømmende, og tilgangen og metodevalget tager udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov.

I Gravitas baserer vi vores pædagogiske arbejde ud fra den unges bedste håb for fremtiden og egen tilværelse. Vi baserer vores pædagogiske arbejde og tilgange i et samarbejde med den unge, hvor vi derigennem får skabt medbestemmelse og ejerskab over deres tid i Gravitas.

Vores overordnede metodevalg i Gravitas

  • KRAP – Kognitiv, Resursefokuseret og anerkendende pædagogik
  • Løsningsfokuseret tilgang
KRAP

KRAP giver os muligheden for at forstå og arbejde med andre mennesker. Ved at bruge KRAP har vi udvikling i fokus ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor vores anerkendende tilgang er fundamentet i det pædagogiske arbejde.

Vi ved, at et hvert menneske oplever virkeligheden ud fra den kontekst, som individet befinder sig i og derved på sin helt egen måde. Vi bliver derfor formet af de tanker og følelser, som skabes af den virkelighed, som man befinder sig i. Hvis vi vil forstå barnet og arbejde med dets udvikling, er det vigtigt at vi har blik for barnets måde at fortolke egne omgivelser på. Når vi har indsigt i barnets tænkning, har vi mulighed for at arbejde med et fast grundlag af antagelser.

LØFT

Ved at have løsningsfokuserede antagelser er vi (de professionelle) eksperter i at stille spørgsmål, og børnene er eksperter i eget liv. Ved at have fokus på det der virker, gør vi mere af det, og hvis det ikke virker, gør vi noget andet. Vi har derfor en pragmatisk tilgang, hvor løsningen ikke altid hænger sammen med problemet, og at der altid er undtagelser. Vi anser, at der ikke findes modstand, men at det er barnets forsøg på at fortælle os, at vi er på forkert spor og derfor skal gøre noget andet.

Ved at basere vores arbejde på KRAP og LØFT er det vores faglige overbevisning, at der skabes en synergi i det daglige arbejde. Der er en rød tråd mellem vores tilgange ved at lade os inspirere af metoderne, som altid tager udgangspunkt i resurserne frem for barriererne, og som tager udgangspunkt i individets støttebehov ved at screene løbende.

Faglige tilgange

Uden at der er en relation, er det vores overbevisning, at det vil være sværere at udvikle et barn. Uden at der er en relation, kan barnet ikke mærke, at der er en autentisk voksen. Vi har derfor stor fokus på, at der skal være en autentisk kontakt til det enkelte barn. Når den autentiske kontakt er der, kan man også skabe en relation, hvori opbygningen af relation og tillid vil være til stede. Ved at vi i vores tilgang er ærlige, omsorgsfulde og nærværende og møder barnet, hvor det er i sit liv, kan vi også danne et fundament for det langsigtede pædagogiske arbejde.

Miljøterapeutisk tilgang

Vi skal skabe rammerne for de samspil og relationer, der fremmer barnets udvikling og fastholde de elementer, der har en udviklingsfremmende effekt på barnets velfærd. Dette gør vi bl.a. ved at udvise en oprigtig interesse og med et ønske om at lære barnet at kende. Vi skal via relationen skabe tryghed, hvilket er nødvendigt for, at den unge kan samarbejde om de resurser og vanskeligheder, som det besidder i forhold til behandlingsarbejdet, herunder i forhold til low-arousal aspektet i dagligdagen.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern