Støttet samvær
Gravitas sørger for rammerne til jeres samvær

Når det vurderes nødvendigt, kan vi efter aftale med anbringende myndighed tilbyde og etablere støttet samvær.

Vi har mulighed for samvær lokalt i vores hus og eksternt i vores lokaler i hjertet af Rødovre eller i hjemmet hos forældrene.
Samvær er en vigtig forudsætning for at en anbringelse bliver succesfuld. Der kan være mange følelser og kompleksiteter på spil, er gør at samværet, hverken for barnet eller forældrene bliver en succesfuld oplevelse.

Vores erfarne familiekonsulenter er derfor medvirkende til, at rammen for et succesfuld samvær mellem børn og forældre finder sted. Vores faglige tilgang til samvær, er ressource- og løsningsorienteret. derfor er der også mulighed for at arbejde med en positiv udvikling i samværet, så det kommer til at foregå naturligt, som muligt.

Ved støttet samvær ligger vi vægt på:

  • Tryghedsskabende samvær – både for børn og voksne
  • At samværet foregår i barnets tempo
  • Professionel og objektive beskrivelser i udtalelser
  • Stabilitet, struktur og tillidsfuldt samarbejde
Der vil som udgangspunkt blive koblet den samme familiekonsulent på opgaven som støtte, så det altid er et velkendt ansigt, som barnet og forældrene møder. Barnets kontaktpædagog fra Gravitas vil også have en rolle i at samværet bliver trygt for barnet og at barnet efter et samvær, kan med sin kontaktperson have samtaler omkring indholdet i samværet, hvilke følelser der var/er på spil og hvordan det efterfølgende kan tilrettelægges. Kontaktpædagogen og Gravitas’ familiekonsulent er altid i tæt dialog, før under og efter samværet.

Der kan udarbejdes separate statusrapporter til opfølgningsmøder efter aftale. Statusrapporterne vil altid blive gennemgået med forældrene inden afsendelse til anbringende kommune. Der er også tilbud om samtale før og efter samværet.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern