Familiebehandling

Ved visitation af børn og unge, har Gravitas også mulighed for at tilbyde familiebehandling til forældre.

Vores overbevisning er, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Vi tror derfor, at den bedste anbringelse er dén hvor forældrene også udvikler sig samtidig med deres barns anbringelse på Gravitas. På den måde kan vi sikre anbringelser, hvor forældre også tilbydes udvikling af deres forældrekompetencer.

Vi har bl.a. fokus på:

  • Utilstrækkelig omsorg for barnet
  • Manglende forståelse for barnets eller den unges iboende vanskeligheder
  • Omsorgssvigt som kommer til udtryk via fysisk eller seksuel overgreb
  • Fysisk eller psykisk vold i hjemmet
  • Negativ social kontrol

Vi har derfor fokus på familien som en helhed. Det betyder at vi koordinerer den indsats der er på Gravitas med indsatsen i hjemmet, så der altid er en overensstemmelse med hvad vi oplever i hjemmet og hvordan barnets udvikling er på Gravitas. Vi har gode og positive erfaringer med, at der afholdes familiemøder (når der er flere indsatser i gang), så der altid er en gennemsigtighed og en rød tråd mellem de forskellige aktører i barnets, forældrenes og den øvrige families liv.

Vi arbejder derfor altid helhedsorienteret og inddrager forældrene i deres rolle i de arenaer som gør sig gældende, såsom samarbejdet med anbringende kommune, barnets skole og eller SFO/fritidsklub mv.

Vores arbejde

Vi tager altid afsæt i forældrenes egne håb og forestillinger om en ønsket positiv fremtid for deres barn.

Vi arbejder altid løsningsfokuseret og dyrker ressourcerne i familiens eller barnets netværk. Det essentielle for os, er at forældrene tilegner sig bæredygtige værktøjer og redskaber til at kunne støtte deres egne børn i fremtiden.

Gravitas iværksætter altid udviklingsorienterede processer og refleksioner i et samarbejde med forældrene så vi et samarbejde klarlægger samspil og dynamik og derved øve med forældrene i at indarbejde en ny måde at være familie eller forældre på når barnet eller den unge er på samvær.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern