Den unge og netværket
Fokus på familieliv og netværk

Vores tilgang

I vores tilgang til arbejdet med det enkelte barn og det at se barnet som en helhed, har vi også fokus på samarbejdet mellem personalet og barnets forældre. Her er vi bevidste om dialog, inddragelse af forældrene i arbejdet med barnet og bevidstgøre forældrene om, at samarbejdet mellem Gravitas og familie/netværk har en stor og altafgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.

Vi er derfor opmærksomme på, at forældrene også skal inddrages, så de kan sætte deres barn i centrum og hjælpe det med at realisere de håb og drømme, som barnet besidder – og dermed realisere barnets potentiale.

Vi ved, at børnene, de unge og deres forældre er de vigtigste aktører for, at barnet kan tilegne sig de bedste forudsætninger for en positiv tilværelse. Vi vil derfor arbejde ihærdigt på at etablere positive historier om og omkring barnet og deres forældres liv.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern