Børnefaglig undersøgelse - Kontakt Gravitas i dag

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge

 Velkommen til Gravitas

Gravitas er et børne- og ungehjem med faste og forudsigelige familiære rammer. Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget bl.a. er omsorgssvigt. Gravitas modtager også søskende, fordi vores fysiske rammer rummer denne mulighed.

Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser – Jf. BL §§ 20-22, 26-27

Hos Gravitas tilbyder vi udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, især når en kommune ikke har kapacitet til at færdiggøre dem inden for tidsfristerne.

Vores uddannede socialrådgivere har mange års myndighedserfaring fra det kommunale børne- og familieområde. Vi udfører altid børnefaglige undersøgelser ud fra den metode, som kommunen foretrækker – herunder Signs of Safety (SoS) eller Integrated Children System (ICS).

Vores tilgang

Vores socialrådgivere er erfarne i systematisk sagsbehandling og helhedsorienterede beskrivelser, der afdækker familiens ressourcer og udfordringer samt belyser barnets behov.

Børnefaglig undersøgelse med afsæt i den enkelte familie

Gravitas afstemmer forventningerne om fokus og detaljeringsgrad i den indledende samtale med kommunen. Vi indgår altid en klar og detaljeret aftale om det formelle for at sikre, at undersøgelsen bliver meningsfuld for barnet, familien og kommunen. Under undersøgelsen fokuserer vi på at forstå familiens samspil, dynamikker og konkrete udfordringer, samtidig med at vi er opmærksomme på de eksisterende ressourcer. Vores observationer og analyse styrker kommunens vurderingsgrundlag og dermed deres beslutningsgrundlag vedrørende eventuelle støtteforanstaltninger i hjemmet.

Sideløbende støtte

Som en del af opstartsfasen kan Gravitas tilbyde sideløbende støtte, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette under undersøgelsen.

Kontakt Gravitas vedrørende en børnefaglig undersøgelse

Har du brug for hjælp til at udarbejde en børnefaglig undersøgelse? Ring til os på telefon 53 68 01 68. Vi er altid til rådighed for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte en specifik sag.

Gravitas’ børnefaglige undersøgelser inkluderer:

  • 1-2 samtaler med alle familiens medlemmer
  • 1-2 børnesamtaler
  • Observationer af samspilsdynamikker
  • Udarbejdelse af netværkskort for at inddrage barnets ressourcenetværk
  • Inddragelse af viden fra andre relevante og professionelle omkring barnet eller den unge

”Når jeg lukker øjnene og tænker på Gravitas, tænker jeg på lys, at der er sjæl, varme og omsorg i huset. Det er et hus med masser af plads og luft til at man kan udfolde sig, men samtidig også have et sted hvor man kan finde den indre ro.”

Rhassan Muhareb, opholdsstedsleder

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern