Diamantforløb på Gravitas: Vredeshåndtering for børn & unge

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge

 Velkommen til Gravitas

Gravitas er et børne- og ungehjem med faste og forudsigelige familiære rammer. Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget bl.a. er omsorgssvigt. Gravitas modtager også søskende, fordi vores fysiske rammer rummer denne mulighed.

Diamantforløb – Håndtering af vrede for unge

Et Diamantforløb hos Gravitas giver unge værktøjer til bedre at håndtere vrede og andre følelsesmæssige reaktioner. Gennem forløbet lærer den unge at reagere mere hensigtsmæssigt på sine følelser og impulser, hvilket reducerer risikoen for utilsigtede konsekvenser som aggressiv og voldelig adfærd.

Vores kursusledere i Gravitas er alle uddannede i Diamantforløb og har mellem 5 og 7 års erfaring med både individuelle og gruppebaserede forløb. Vi har stor erfaring med samarbejde med Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen, og vi holder løbende styr på aftalers overholdelse, hvis der er truffet afgørelse om vredeshåndtering i UKN, jf. LBU.

Hos Gravitas tilbyder vi primært individuelle forløb, men vi kan også arrangere gruppeforløb efter behov. Diamantforløbet kan indgå som en del af et forbedringsforløb (jf. LBU §13) eller et kontaktpersonsforløb (jf. BL §32.1.3).

Målgruppe for Diamantforløbet:

 • Unge i udskolingen eller ældre
 • Unge hvor temperament eller vrede fylder meget
 • Unge der vender vreden indad
 • Unge der befinder sig i risikofyldte miljøer

Forløbsbeskrivelse

Efter visitation og en foreløbig screening inviteres den unge til en individuel forsamtale, hvor forløbet planlægges. Forsamtalen hjælper den unge med at forstå, at vrede er en af vores seks grundfølelser og derfor ikke kan fjernes. Forløbet styrker den unges evne til at forstå, identificere og håndtere vrede, hvilket resulterer i et mere hensigtsmæssigt handlingsrepertoire baseret på øget selvforståelse, kendskab til egne kognitive evner og afspændingsmetoder.

Diamantforløbet består af 8 moduler, hver med sit eget tema. Tidsrammen, antal pauser og fokus tilpasses den unges behov og dagsform. Hvert modul starter med en gennemgang af dagsordenen samt udfyldelse af humørbarometer og logbog. Logbogen danner rammen for dagens undervisning.

Den røde tråd gennem alle 8 moduler tager udgangspunkt i den unges baggrund og erfaringer. Vi dækker temaer som familie, uddannelse, fritid, kammerater og netværk. Hvert modul afsluttes med en afspændingsøvelse med fokus på krop og vejrtrækning.

Da den unge tilegner sig forskellige værktøjer til vredeshåndtering, anbefaler vi, at Diamantforløbet kombineres med en kontaktpersonsordning. På den måde kan vores kontaktperson hjælpe den unge med at anvende værktøjerne i praksis og sikre, at denne vigtige læring integreres i den unges liv i alle de arenaer, vedkommende færdes i.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Gravitas, hvis du har en specifik indsats, hvor vredeshåndtering kunne være relevant, eller hvis du ønsker mere information om vores erfaring med Diamantforløb. Vi står til rådighed 24/7.

Modulerne i Diamantforløbet

Diamantforløbet består af 8 moduler, som hver tager cirka en time. Et modul afvikles om ugen, og hvert modul har følgende tematiske læringsmål:

 1. Vreden
 2. Vreden i kroppen
 3. Vredens tegn og tricks
 4. Historier om vrede
 5. Træning af sociale færdigheder
 6. Kommunikation og håndtering af kritik
 7. Vredens konsekvenser
 8. Brug af sit netværk

”Når jeg lukker øjnene og tænker på Gravitas, tænker jeg på lys, at der er sjæl, varme og omsorg i huset. Det er et hus med masser af plads og luft til at man kan udfolde sig, men samtidig også have et sted hvor man kan finde den indre ro.”

Rhassan Muhareb, opholdsstedsleder

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern