Støtte-/kontaktperson - Erfarne kontaktpersoner hos Gravitas

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge

 Velkommen til Gravitas

Gravitas er et børne- og ungehjem med faste og forudsigelige familiære rammer. Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget bl.a. er omsorgssvigt. Gravitas modtager også søskende, fordi vores fysiske rammer rummer denne mulighed.

Søger du en erfaren støttekontaktperson til børn og unge?

Hos Gravitas tilbyder vi støttekontaktpersoner til børn og unge, der har behov for ekstra støtte. Vores støttekontaktpersoner hjælper den enkelte unge med at opdage sine ressourcer og potentialer samt finde de elementer i livet, der er positive for vedkommendes udvikling.

Vi er meget omhyggelige med at matche støttekontaktpersoner med børn og unge, da vi ved, at det rette match er afgørende for at opbygge den gensidige tillid, der er nødvendig for et succesfuldt mentorforløb.

Støttekontaktpersonen fungerer ofte som en stabil voksen i den unges liv og tilbyder samt understøtter positive oplevelser, som kan fremme den unges generelle udvikling og hensigtsmæssige adfærd.

Vores støttekontaktpersoner arbejder ressource- og løsningsfokuseret. Dette sker altid i tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgsgivere, så der skabes en sammenhæng mellem hjem, skole, fritidsliv og SFO- eller klubregi.

Støttekontaktpersonen arbejder desuden matrikelløst og netværksorienteret. Det betyder, at kontaktpersonen kan være til stede på de forskellige arenaer, hvor den unge har brug for støtte.

Vores støttekontaktpersoner har mange års erfaring med at kombinere kontaktpersonsordningen med en familiekonsulent for at skabe en koordineret indsats i barnets eller den unges familiære eller relevante netværk. Dette kan forkorte indsatsens varighed og understøtte en varig positiv udvikling, når støtten ophører.

Vi kan iværksætte en støtte-kontaktpersonsordning med få timers varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

Kontakt Gravitas nu – vi står klar 24/7

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder, eller har du brug for en støttekontaktperson til en konkret sag? Vi står til rådighed døgnet rundt på telefon 53 68 01 68. Du er velkommen til at ringe til os for en faglig vurdering af, hvordan vi bedst muligt kan opstarte indsatsen.

Støttekontaktpersonen yder vejledning, støtte og omsorg for de unge inden for:

  • Fastholdelse i skole- og uddannelsessystemet
  • Fastholdelse eller påbegyndelse af en fritidsaktivitet
  • Råd og vejledning om valg af uddannelse
  • Skabelse af bæredygtige relationer
  • Forebyggelse af risikoadfærd
  • Forebyggelse af utryghedsskabende adfærd
  • Styrkelse af selvkontrol
  • Skabelse af struktur og forudsigelighed
  • Dannelse

”Når jeg lukker øjnene og tænker på Gravitas, tænker jeg på lys, at der er sjæl, varme og omsorg i huset. Det er et hus med masser af plads og luft til at man kan udfolde sig, men samtidig også have et sted hvor man kan finde den indre ro.”

Rhassan Muhareb, opholdsstedsleder

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern